Rabu, 25 Agustus 2010

Kabingahaning tiyang bener

Lukas 14 :1 , 7 - 14
ing dina sabath apa kena tetulung ? coba pikiren kanthi ati kang tulus ....
yen diundangi ing pahargyan, aja seneg lungguh ing papan kang ngarep dewe, apa dene papan kang sinengker kanggo tamu agung......iki tuladha supaya andap asor
Yen kowe nduwe gawe aja ngundangi wong - wong sugih wae...... iki tuladha kadang konang

Tidak ada komentar: